கொரோனா பரவல் : சீன நாட்டில் ஹர்பின் நகரில் பகுதி ஊரடங்கு

ஹர்பின் கொரோனா பரவல் காரணமாக வடகிழக்கு சீனாவில் உள்ள ஹர்பின் நகரில் பகுதி ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2019 ஆம் வருட இறுதியில் சீனாவில்…